[Android] Hướng dẫn chỉnh sửa thông báo Pin yếu

Hướng dẫn chỉnh sửa bảng thông báo khi Pin yếu

 

Sơ lượt: Như Anh/Chị/Em dùng Android biết và chưa biết vấn đề này đã được nhiều người hướng dẫn chỉnh sửa trên Iphone. Còn trên Android theo mình biết và tham khảo nhiều nguồn Nữa nạc nữa mỡ không hướng dẫn chi tiết nên nhiều bạn đam mê cũng gặp khó khăn khi Mod, mình xin lập Topic này để Hướng dẩn chi tiết cho mọi người dể Mod mít theo ý mình nhé..

 

- Công cụ: (Pass giải nén (Nếu có): MobileWorld.vn)

Apktool - Download

Java (jre-7u21-windows-i586) - Download

Phần mềm nén và giải nén: 7-Zip - Winrar (Chọn 1 trong 2 thôi nha mình dùng Winrar)

Notepad ++: Download

 

* Thực hành thôi:

1. Trên Điện thoại bạn dùng Root Explorer Copy SystemUI.apk + Framework-res.apk vào thẻ nhớ (sdcard)

- Đường dẫn SystemUI (system/app/SystemUI.apk)

- Đường dẫn Framework-res (system/framework/framework-res.apk)

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

2. Cắm cáp Copy 2 File (System,Frame..) qua máy tính

- Rồi Download Apktool về giải nén Copy vào ổ C: (Đường dẫn sau khi Copy C:\apktool)

Copy 2 File vừa rồi vào thư mục apktool

[IMG]

 

3. Từ bước này trở đi là quan trọng này 

- Cài Java Download ở Công cụ

- Nhấn Windows chọn Run hoặc nhấn phím tổ hợp Windows + R

- Gõ cmd -> Enter -> nếu làm đúng thì hộp thoại Command Promt hiện ra

[IMG]

[IMG]

4. Trên Command Promt (Mình gọi tắt CP nhé)

- Gõ: cd c:\apktool -> Enter

[IMG]

 

- Gõ: apktool if systemui.apk -> Enter (Không phân biệt hoa thường)

[IMG]

- Gõ: apktool d systemui.apk -> Enter (Chờ nó giải nén nhé)

[IMG]

- Vậy là xong công đoạn SystemUI.apk

- Tiếp tục đến Framework-res.apk nhé, cũng cú pháp cũ chỉ thay tên thôi

- apktool if framework-res.apk -> Enter

- apktool d framework-res.apk -> Enter

[IMG]

 

- Sau khi giải nén hết thì trong thư mục apktool (C:\apktool\...) có 2 mục với 2 tên như systemui + framework-res

 

[IMG]

 

5. Chỉnh sửa từ từ nhé, bắt đầu với systemui trước

- Cài đặt Notepad ++

Vào đường dẫn: C:\apktool\systemui\res\values-vi mỡ File strings.xml bằng Notepad

Tìm đến những đoạn Code dưới rồi thay theo ý bạn

[IMG]//mobileworld.vn/up/?di=4F2G[/IMG]

- Sau khi chỉnh xong thì Save lại (Ctrl + S)

 

- Bắt đầu tới Framework-res

Vàp đường dẫn: C:\apktool\framework-res\res\values-vi mỡ File strings.xml bằng Notepad

Ở Framework-res thì mình chỉ cần chỉnh 1 Code thôi

Ok

- Sau khi chỉnh xong thì Save lại (Ctrl + S)

 

6. Nén File + Sign

- Bắt đầu với SystemUI

Bật lại CP lúc nãy:

- Gõ: apktool b systemui

[IMG]

[IMG]

- Hoàn tất bước nén

 

Đến bước Sign

 

- Bạn bật File SystemUI.apk ngoài C:\apktool lên bằng Winrar -> Giải nén (Xuất) META-INF+ AndroidManifest.xml ra -> Copy META-INF + AndroidManifest.xml vàoC:\apktool\systemui\build\apk

[IMG]

[IMG]

- Sau khi Copy vào thì bật lại CP

- Gõ lại: apktool b systemui

[IMG]

7. Hoàn thành các bước các bạn vào C:\apktool\systemui\dist để lấy kết quả nãy giờ toát mồ hôi nhé ;))  (Có thể đỗi lại tên cho thẩm mĩ tí systemui.apk thì đỗi lại thành SystemUI.apk)

- Tương tự làm với File Framework-res nhé (Từ bước 6)

 

8. Bước này cũng quan trọng:

- Copy SystemUI.apk và framework-res.apk vào thẻ nhớ

 

[IMG]

 

- Làm từ từ nhé bật Root Explorer vào thẻ nhớ Copy File SystemUI.apk + Framework-res.apk và Set Permissions

Vào đường dẫn: system/app -> Ấn vào Mount R/W để nó chuyển sang R/O

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Copy tiếp File framework-res.apk vào: system/framework (Bước này phải làm cẩn thận nhé)

 

[IMG]

 

Video hướng dẩn chỉnh sửa SystemUI trên PC

 

 

K-M

Tin nổi bật