[Android] Hướng dẫn chuyển cài đặt gốc sang thẻ nhớ

Hướng dẫn chuyển đổi bộ nhớ, Chuyển external storage thành internal storage, Chuyển Thẻ nhớ thành bộ nhớ máy

 

Đại loại là với tinh thần không được dấu nên mình lập Topic Hướng dẫn cho mấy cậu cách chuyển bộ nhớ máy sang SD.

- Tại sao phải làm vậy? -> Vì có nhiều Smart Phone hiện nay bộ nhớ máy rất thấp khi cài App hoặc Game rất bất tiện vì báo bộ nhớ tràn ào ào hoặc đầy không cho cài đặt

 

Chuẩn bị như sau:

- 1 con Android đã Root

- Cài Root Explorer

 

Bước 1: Bật Root Explorer -> vào thư mục etc -> Chuyển Mount R/W sang R/O -> Copy File Vold.fstab sang Thẻ nhớ

 

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

 

Bước 2: Cắm cáp vào PC rồi bật File Vold.fstab bằng Notepad hoặc Notepad++

 

[IMG]

[IMG]

[IMG]

 

Bước 3: Sau khi chỉnh thì Copy File Vold vào điện thoại rồi dùng Root Copy nó về thư mục etc

 

[IMG]

 

Bước 4: Set 6-4-4

 

[IMG]

 

* Tương tự như thế ở Bước 2 bạn có thể chỉnh sửa ngay trên điện thoại bằng Root Explorer

 

1. Khi chuyển sang R/O thì nhấp đè vào File Vold.fstab chọn Open in Text Editor

 

[IMG]

 

Chỉnh sửa các dòng như ở Bước 2.2, 2.3

K-M

Tin nổi bật