HƯỚNG DẪN UNLOCK SAMSUNG GALAXY S5 SCL23 NHẬT BẢN (AU)

 

 • Bước 1 : Trên điện thoại : Vào trình quay số điện thoại > gõ vào *#9090# ( hoặc *#0011# )

 

 • Bước 2 : Chọn phím Menu > Back 

 

 • Bước 3 : Chọn phím Menu > Key Input

 

 • Bước 4 : Điền Q vào ô Input value

 

 

 • Bước 5 : Mở menu chọn Back > chọn tiếp Key Input > Gõ 0000 vào ô Input value
   
 • Bước 6 : Chọn mục [2] UE SETTING & iNFO 
   
 • Bước 7 : Chọn tiếp mục [1] SETTING
   

Lưu ý: Từ bước 5 tới bước 6 sẽ hơi lâu chút. sẽ mất khoảng 15s nên bạn hãy kiên nhẫn chờ.
  

 • Bước 8 : Chọn mục [1] PROTOCOL
   
 • Bước 9 : Chọn tiếp [4] GCF
   
 • Bước 10 : Chọn tiếp mục [1] GSM/[E]GPRS/WCDMA GCF ON
   

 

 • Bước 11 : Sau khi nhìn thấy báo SUCCESS thì mở Menu ra rồi Back lại
   
 • Bước 12 : Quay trở lại bảng UE SETTING PROTOCOL MENU rồi thì ta chọn mục [1] AS
   
 • Bước 13 : Ta chọn tiếp mục [1] FREQUENCY LOCK
   

 

 

 • Bước 14 : Sau khi vào được mục FREQUENCY LOCK thì ta chọn mục [7] RESET
   
 • Bước 15 : Chọn tiếp [1] Automatic(*)
   
 • Bước 16 : Sau khi hiện ra thông báo Not Support thì đã hoàn thành. Lúc này khởi động lại máy là xong
   

 

 

Tin nổi bật